CAUTA CELE MAI BUNE
OFERTE IMOBILIARE

Localitate:
Zona:
Tip tranzactie:
Tip imobil:
 

OFERTE SPECIALE - DIVA IMOBILIARE

Pentru a primi pe mail
cele mai noi oferte,
trimite-ne datele tale:

homesite mapcontacttermeni si conditii
Sfaturi, legislatie


1. Ce sunt AGENTIILE IMOBILIARE si AGENTII IMOBILIARI?
2. Exclusivitatea in TRANZACTIILE IMOBILIARE
3. Ordonanta nr.3/2101.2000 privind organizarea activitatii AGENTILOR IMOBILIARI
4. TAXE notariale si impozite


 
1. CE SUNT AGENTIILE IMOBILIARE SI AGENTII IMOBILIARI?

Agentiile imobiliare sunt persoane juridice infiintate in baza legii 31/1990, republicata in 1998, a societatiilor comerciale, cu obiect de activitate agentie imobiliara.

Practica pietei imobiliare din Romania a impus asa numitul "agent imobiliar dublu" care reprezinta in general atat vanzatorul cat si cumparatorul. 'Agentul' dublu serveste astfel interesele ambelor parti pe toata durata desfasurarii tranzactiei. Comisionul solicitat de agentiile imobiliare este intre 2% - 6% din pretul final de vanzare al imobilului. Este o conceptie gresita ca fara ajutorul unei agentii imobiliare se salveaza banii. Cumparatorii pot plati mai mult decat ar trebui, iar vanzatorii pot accepta preturi mai mici decat ar fi obtinut cu ajutorul unei agentii imobiliare,in plus agentia imobiliara verifica actele in vederea pregatirii vanzarii autentificate la notariat.


 
2. AVANTAJELE CONTRACTULUI DE EXCLUSIVITATE IN TRANZACTIILE IMOBILIARE

Contractul de exclusivitate se incheie intre client si o singura agentie imobiliara, si da acesteia dreptul de reprezentare in exclusivitate.
In cazul unui contract de exclusivitate agentiile imobiliare investesc mai mult timp si bani pentru a intermedia tranzactia, deoarece sansele de a se vinde, inchiria sau cumpara sunt mult mai mari decat atunci cand oferta este data la mai multe agentii.
Cand apelati simultan la mai multe agentii imobiliare posibilitatea de a se vinde, inchiria sau cumpara este mult mai mica decat in cazul exclusivitatii deoarece agentiile vor introduce oferta in baza lor de date si o vor oferi doar in momentul cand vor avea o cerere concreta pentru ea.
In cazul exclusivitatii oferta va fi mult mai promovata de agentie prin diferite metode ( internet, radio, tv, ziar local, bannere ) acestea facand posibila cat mai rapid incheierea tranzactiei cu succes.


 
3. ORDONANTA NR.3/21.01.2000 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII AGENTILOR IMOBILIARI (extras)

Guvernul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26 din 25 ianuarie 2000

In temeiul prevederilor art.107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1 - Activitatea profesionala de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum si cea de administrare a acestora se desfasoara de persoane fizice si juridice care au calitatea de agent imobiliar, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.
Art. 2 - Agentii imobiliari isi pot desfasura activitatea, la alegere:
a) individual, in calitate de comerciant;
b) in cadrul unei societati comerciale, in calitate de asociat ori actionar, potrivit legii;
c) in calitate de agent imobiliar salarizat in interiorul activitatii.
Art. 3 - Agentul imobiliar, persoana fizica, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
b) sa fi promovat examenul de dobandire a calitatii de agent imobiliar, prevazut la art. 5
Art. 4 - (1) Agentul imobiliar, societate comerciala, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba ca principal obiect de activitate intermedierile imobiliare;
b) cel putin unul dintre administratori sa aiba calitatea de agent imobiliar.
(2) Societatea comerciala poate angaja agenti imobiliari in calitate de salariat.
(3) In cazul in care calitatea de agent imobiliar o are societatea comerciala, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 136 alin (2) si (3) din Legea nr. 31/1999 privind societatile comerciale, republicata.
Art. 5 - (1) dobandirea calitatii de agent imobiliar se face pe baza unui examen, ale carui reguli de desfasurare vor fi prevazute in Statutul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari; tematica examenului va fi afisata la sediul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari si al filialelor acesteia cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea examenului.
(2) Examenul prevazut la alin. (1) va fi sustinut in fata unei comisii alcatuite din 5 - 7 membri, dintre care un reprezentant al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari si persoane cu inalta pregatire profesionala si probitate morala, din afara acesteia, alese de Comitetul de conducere. Secretariatul comisiei va fi asigurat de Uniunea Nationala a Agentilor Imobiliari.
Art. 6 - (1) La examenul prevazut la art. 5 se poate prezenta persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) a absolvit un curs de pregatire pentru agenti imobiliari;
b) nu a fost condamnata definitiv pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni de fals.
(2) Cursurile de pregatire prevazute la alin. (1) lit. a), precum si cursurile de specializare pot fi organizate de institutii educationale constituite ca persoane juridice de drept public sau privat, in conditiile legii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul educational, in baza unui protocol incheiat cu uniunea Nationala a Agentilor Imobiliari.
Art. 7 - (1) Agentii imobiliari au obligatia de a efectua pe parcursul activitatii lor cursuri de specializare, in vederea reatestarii perioadice de catre comisia prevazuta la alin. 5 (2).
(2) Reatestarea agentilor imobiliari se face o data la 2 ani, pe baza unei verificari in domeniu.
(3) Neprezentarea fara motive intemeiate la examenul de reatestare, precum si nepromovarea acestuia conduc la suspendarea calitatii de agent imobiliar.
Art. 8 - Agentii imobiliari primesc pentru activitatea depusa o remuneratie stabilita prin contractul incheiat cu clientii.
Art. 9 - (1) Agentul imobiliar are dreptul la primirea remuneratiei in cazul in care se realizeaza acordul de vointa al partilor, exprimat potrivit legii, cu privire la incheierea contractului intermediat de acesta.
(2) Cu toate acestea, agentul imobiliar, este indreptatit la acoperirea cheltuielilor efectuate in vederea indeplinirii obligatiilor pe care si le-a asumat fata de client, in situatia in care acesta din urma incheie contractul prin intermediul altei persoane.
Art. 10 - (1) In desfasurarea activitatii lor agentii imobiliari raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz. (2) Titularii drepturilor asupra imobilului au obligatia de a prevedea in contractul de intermediere eventualele vicii ascunse ale imobilului, cunoscute de acestia. Agentii imobiliari raspund solidar cu acestia, daca nu au comunicat persoanei interesate viciile ascunse ale imobilului, mentionate in constractul de intermediere.
Art. 11 - (1) In situatia in care actul se incheie ca urmare a intermedierii realizate de un agent imobiliar, situatie confirmata si declarata de parti, agentul imobiliar, la cererea expresa a notarului public care autentifica actul, va depune o copie de pe conventia incheiata de parti cu agentul imobiliar sau intre parti prin intermediul agentului imobiliar.
(2) Refuzul nejustificat al agentului imobiliar de a depune copia de pe conventia prevazuta la alin. (1) constituie abatere disciplinara care se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de agent imobiliar, potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).
Art. 12 - (1) Sanctiunile disciplinare care se aplica agentului imobiliar in raport cu gravitatea abaterilor savarsite sunt urmatoarele: a) avertisment scris;
b) suspendarea calitatii de agent imobiliar pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an;
c) sanctiuni pecuniare care se fac venit la bugetul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, al caror cuantum se va stabili si se va actualiza periodic prin hotarire a Uniunii;
d) excluderea definitiva din Uniunea Nationala a Agentilor Imobiliari, insotita de pierderea calitatii de agent imobiliar.
(2) Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin Statutul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari.

...


 
4. TAXE NOTARIALE SI IMPOZITE

Taxe ce trebuie platite de vanzator, persoane fizice:
Incepand cu 01.01.2007 proprietarul unui imobil de orice fel (casa, apartament, teren cu sau fara constructii) trebuie sa plateasca in momentul transferului de proprietate un impozit calculat dupa cum urmeaza:
   1) Pentru imobilele de orice fel dobandite in termen de 3 ani pana la data instrainarii:
-3 % pana la valoarea de 200.000 RON,.inclusiv
-2 % + 6.000 RON la valoare ce depaseste 200.000 RON
   2) Pentru imobilele dobandite de peste 3 ani:
-2 % pana la valoarea de 200.000 RON, inclusiv
-1 % + 4.000 RON la valoarea ce depaseste 200.000 RON
Impozitul trebuie platit la NOTARUL PUBLIC in momentul autentificarii contractului de vanzare-cumparare si se calculeaza la valoarea imobilului declarata de parti la notar.
   3) Sunt scutite de la plata impozitului urmatoarele cazuri:
     a) la dobāndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate īn temeiul legilor speciale;
     b) la dobāndirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie īntre rude si afini pāna la gradul al III-lea inclusiv, precum si īntre soti.
   4) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la
alin (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata īn termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale īn termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Taxe ce trebuie platite de cumparator:
La incheierea contractului de vanzare-cumparare cumparatorul plateste la NOTARUL PUBLIC numai onorariul notarial.
Onorariul notarial se plateste in momentul incheierii actului de vanzare-cumparare si se calculeaza in functie de valoarea declarata de parti la NOTAR.

Taxe platite de persoane juridice:
-impozitul pe profit aferent operatiunii de vanzare-cumparare
-taxa de cadastru si publicitate imobiliara in valoare de 100 RON + 1 % din valoarea imobilului declarata de parti la notar.
© Copyright DIVA IMOBILIARE